Game Accessibility Guidelines
Posted by Terra Nova [HTML][XML][PERM][FULL] on 11 September 2012, 1:09 pm
Ren ReynoldsI'll just leave this here: www.gameaccessibilityguidelines.com


· Older Entries >>

Show: [ALL] [NEWS] [BLOGS] [PODCASTS]

Updated Today:
A Green Mushroom [HTML] [XML] [FULL]
Joystiq MMO [HTML] [XML] [FULL]
Massively [HTML] [XML] [FULL]
Tobold [HTML] [XML] [FULL]
Write the Game [HTML] [XML] [FULL]
Updated this Week:
Lineage II [HTML] [XML] [FULL]
mmocam! [HTML] [XML] [FULL]
Zen of Design [HTML] [XML] [FULL]
Updated this Month:
1UP [HTML] [XML] [FULL]
Bioware TOR Dev Blog [HTML] [XML] [FULL]
Blue Kae [HTML] [XML] [FULL]
Citizen Azeroth [HTML] [XML] [FULL]
GWJ Conference Call [HTML] [XML] [FULL]
Heartless Gamer [HTML] [XML] [FULL]
Moorgard.com [HTML] [XML] [FULL]
Morphisat's Blog [HTML] [XML] [FULL]
Mystic Worlds [HTML] [XML] [FULL]
Raph Koster [HTML] [XML] [FULL]
The Instance [HTML] [XML] [FULL]
Welshtroll [HTML] [XML] [FULL]